POLTAX - BIURO DORADCZE - WARSZAWA +48 22 632 38 38   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%
 • Szybkie zwroty podatkuKinderbijslag to zasiłek rodzinny w Belgii. Należy się on na dzieci do 25 roku życia, które się uczą. Starając się o Kinderbijslag można zyskać od 1084 euro do 2993 euro na jedno dziecko rocznie! 

Odzyskujemy zaległy Kinderbijslag do 5 lat wstecz! Wystarczy, że w roku za który chcesz się rozliczyć pracowałeś w Belgii co najmniej 3 miesiące. Zasiłek mozna otrzymać na dzieci współmałżonka lub przysposobione. Doliczane są także dodatkowe ulgi (np.: wynikające z obowiązku szkolnego lub bycia samotnym rodzicem), co może zwiększyć Twój zasiłek o kolejne 200 euro miesięcznie za każde dziecko!

Czy pracując legalnie w Belgii lub będąc samozatrudnionym masz prawo do świadczeń na swoje dzieci?

Oczywiście tak! O zasiłek mogą się ubiegać:

 • osoby zatrudnione w Belgii na umowę o pracę,
 • osoby pobierające belgijskie świadczenia socjalne (zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe, inwalidzkie)
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Belgii,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Belgią, odprowadzające składki na ubezpieczenie społeczne do belgijskiej kasy ubezpieczeniowej.

W Belgii, tak jak w większości państw europejskich, istnieje możliwość otrzymywania zasiłku rodzinnego na dzieci; ma on na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z ich wychowaniem.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom Belgii oraz cudzoziemcom legalnie przebywającym na terenie Belgii, legalnie zatrudnionym (np. pracownicy etatowi), prowadzącym tu własną działalność gospodarczą (na zasadach belgijskich, np. samozatrudnienie, współwłasność w firmie/spółce) lub prawnie pobierającym belgijskie świadczenia społeczne (np. zasiłek dla bezrobotnych).

Osobom zatrudnionym przez polskiego pracodawcę i oddelegowanym (na podstawie dokumentu E101 i LIMOSY) do pracy na terenie Belgii nie przysługuje prawo do belgijskich świadczeń rodzinnych.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, bez względu na miejsce pobytu dziecka. Na przykład ojcu, który przyjeżdża pracować do Belgii i pozostawia małżonkę z dziećmi w Polsce, przysługuje prawo do pełnego zasiłku rodzinnego lub do dopłaty różnicy w stosunku do zasiłku wypłacanego w Polsce (jeśli to już nastąpiło w tym samym czasie).

Osoby nie będące biologicznymi rodzicami dziecka, ale pozostające w związku z jego ojcem lub matką i mieszkające z dzieckiem partnera pod jednym dachem, również mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Jeśli żadne z rodziców lub opiekunów dziecka nie ma prawa do zasiłku rodzinnego, ponieważ nie posiada żadnego z wyżej wymienionych statusów (pracownika, bezrobotnego itd.), to inna pracująca osoba, która należy do rodziny i mieszka pod jednym dachem z dzieckiem, również może wystąpić o zasiłek (np. mieszkający pod tym samym adresem wujek).

Zasiłek rodzinny przysługuje wyżej wymienionym osobom do ukończenia przez ich dziecko:

 • 18 roku życia (lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki szkolnej, bądź po zakończeniu nauki, gdy dziecko nie jest bezrobotnym z własnej woli a jego miesięczny dochód nie przekracza 520 euro),
 • 21 roku życia - w przypadku inwalidztwa dziecka.

Wysokość miesięcznych podstawowych kwot świadczeń rodzinnych w Belgii kształtuje się następująco:

 • 95,81 EUR na pierwsze dziecko,
 • 177,28 EUR na drugie dziecko,
 • 259,49 EUR na trzecie i kolejne dziecko,

Dla dzieci urodzonych po 01.01.2019 kwota zasiłku podstawowego będzie taka sama i wyniesie ona dla wszystkie, bez względu na wiek 166,46 EURO.

W przypadku osób samozatrudnionych stawki dodatków rodzinnych różnią się nieznacznie od wyżej przedstawionych.

Ponadto przysługują jeszcze dodatki dla dzieci niepełnosprawnych, dodatki ze względu na wiek, premia szkolna itp.

Obowiązkiem każdego pracodawcy lub samozatrudnionego jest przystąpienie do funduszu świadczeń rodzinnych, aby móc korzystać z dodatków rodzinnych.

Zasiłek rodzinny wypłacany jest na konto osoby, która opiekuje się dzieckiem, nawet jeśli znajduje się ona w Polsce. W tym przypadku bardzo istotne jest, aby matka w Polsce miała osobisty rachunek bankowy (ewentualnie może to być konto obydwojga małżonków, jednak matka musi mieć pełne prawo do dysponowania nim). Zasiłek rodzinny przysługuje od momentu rozpoczęcia legalnej pracy, a co się z tym wiąże - legalnego pobytu na terenie Belgii (obowiązkowy meldunek w urzędzie gminy). Procedura przyznawania świadczeń rodzinnych może się czasami ciągnąć przez kilka miesięcy, lecz zasiłek zostanie przyznany i wypłacony także za miesiące wstecz.

Należy pamiętać, że belgijskie fundusze co roku kontrolują sytuację rodzinną oraz prawo do zasiłku rodzinnego w kraju, w którym przebywa dziecko. Dlatego co roku trzeba składać wniosek o polskie świadczenia rodzinne, nawet jeśli wiadomo, iż prawo do zasiłku nie będzie przyznane. Wówczas każdego roku belgijski fundusz będzie otrzymywał właściwe informacje z polskich instytucji, co ma wpływ na odpowiednie decyzje dotyczące prawa do pełnych lub niepełnych świadczeń rodzinnych w Belgii.

Nasza firma w sposób komplementarny i profesjonalny zajmuje się wnioskami o zasiłki od kilku lat. Nasze duże doświadczenie skutkuje, tym iż jesteśmy bardzo skuteczni a nasi Klienci nie muszą martwić się całą procedurą. Cała pracę wykonamy za naszych Klientów.

Zachęcamy do złożenia wniosku o belgijski zasiłek rodzinny za pośrednictwem naszego biura. Zajmiemy się całą procedurą aż do momentu uzyskania przez Państwa należnych pieniędzy.

Prowizja

Wysokość prowizji za przygotowanie i wysłanie wniosku o zasiłek rodzinny w Belgii wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 89 EURO netto.

Komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o belgijski zasiłek rodzinny - pobierz tutajpdf_icon (1.6 MB).

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, na temat belgijskiego zasiłku rodzinnego, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Napisz do nas lub zadzwoń.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ