POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
  • Istniejemy od 1999 roku
  • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
  • Zaufaj doświadczonym ekspertomRozliczenie podatku z Niemiec a niemiecka emerytura

Czy pobieranie niemieckiej emerytury spowoduje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym? Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia zeznania? Czy w przypadku rozliczenia można liczyć na jakieś ulgi? Wszystko o czym musisz wiedzieć znajdziesz w artykule poniżej.

Czy złożenie deklaracji podatkowej jest konieczne?

Wszystkie świadczenia emerytalne wypłacane Polakom z Niemiec są zwolnione z podatku na terenie Polski. Jednakże wykazanie dochodów u polskiego fiskusa nie zwalnia podatnika od złożenia zeznania podatkowego w Niemczech. Stanowi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na obowiązek rozliczenia się z Niemieckim fiskusem ma wpływ wysokość emerytury i dochodów światowych z danego roku podatkowego, a także to czy podatnik posiada ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec.

Rodzaj obowiązku podatkowego ma również wpływ na to, w jakim stopniu opodatkowana jest emerytura:

  • ograniczony obowiązek podatkowy – całość świadczeń emerytalnych jest opodatkowana,
  • nieograniczony obowiązek podatkowy – emerytura opodatkowana jest tylko częściowo, a wysokość opodatkowania jest zależna od tego kiedy podatnik odszedł na emeryturę.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy pobierają emeryturę z Niemiec, jednocześnie mieszkając na terenie Polski, a ich dochody światowe przekraczają próg dochodów możliwych do uzyskania w danym roku podatkowym posiadają ograniczony obowiązek podatkowy. W takim wypadku emerytura jest opodatkowana w 100% ,a kwota wolna od podatku nie przysługuje osobie rozliczającej się. Podatnik ma również obowiązek złożenia deklaracji do niemieckiego fiskusa.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy posiadają osoby mieszkające w Niemczech i posiadające tam meldunek lub osoby które przepracowały powyżej 183 dni w danym roku podatkowym. Podatnicy Ci nie posiadają obowiązku składania deklaracji pod warunkiem, że nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku Grundfreibetrag (w roku 2018 kwota wolna od podatku wynosi 9tys. euro). W przypadku przekroczenia 9 tysięcy euro, część emerytury musi zostać opodatkowana, a oprocentowanie zależne jest od daty odejścia na emeryturę.

Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji

Do przygotowania deklaracji podatkowej dla osób otrzymujących świadczenia emerytalne niezbędne są:

  • Rentenbescheid – decyzja o przyznaniu emerytury,
  • Rentenpassung – pismo informujące o wysokości przyznanej emerytury (za cały rok podatkowy),
  • zaświadczenie UE/EOG – wydawane przez polski urząd skarbowy,
  • numer identyfikacyjny lub podatkowy nadany w Niemczech,
  • adres ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech.  

Możliwe odliczenia i ulgi

W przypadku składania deklaracji do urzędu w Niemczech można odliczyć koszty hospitalizacji na ternie Niemiec lub koszty za usługę doradcy podatkowego (Steuerberatera). Aby móc skorzystać z tych ulg niezbędne będzie udokumentowanie skorzystania z dwóch powyższych usług.

Wezwanie do rozliczenia

Obowiązek rozliczenia się z niemieckim fiskusem powstaje również w przypadku otrzymania wezwania do rozliczenia. W takim przypadku należy jak najszybciej rozliczyć się ze świadczeń emerytalnych na terenie Niemiec. Brak sporządzenia odpowiedniej deklaracji może skutkować karami w formie grzywny.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ