POLTAX - BIURO DORADCZE - WARSZAWA +48 22 632 38 38   facebook   kontakt
  • Istniejemy od 1999 roku
  • Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%
  • Szybkie zwroty podatkuLikwidacja ulgi abolicyjnej i duże dopłaty podatku w Polsce

Ulga abolicyjna wprowadzona w 2008 roku, niosła za sobą wymierne korzyści podatkowe dziesiątkom tysięcy osób pracujących za granicą. Niestety polski rząd z powodu kurczących się wpływów podatkowych, postanowił ograniczyć te przywileje i zniósł ulgę abolicyjną.

W wyniku zmiany przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku Polacy pracujący za granicą i będący jednocześnie rezydentem podatkowym w Polsce, będą musieli zapłacić do polskiego urzędu spory podatek. Co ważne zmiany objęty dochody osiągnięte za granicą również w 2020 roku, co budzi wiele kontrowersji natury prawnej: czy taka zmiana jest zgodna z konstytucyjną zasadą pewności prawa, czy zasady że prawo nie powinno działać wstecz.

Likwidacja ulgi abolicyjnej niekorzystne dla pracujących za granicą

Nowe prawo ogranicza stosowanie ulgi abolicyjnej do wysokości kwoty zmniejszającej podatek, czyli dokładnie 1360 zł, co uderzy w finanse osobiste osób pracujących i uzyskujących dochody za granicą.

Przepis likwidujący ulgę abolicyjną w szczególności jest niekorzystny dla osób, które do tej pory uzyskiwały dochody w Holandii, (w niektórych przypadkach również w Belgii i Niemczech), a jednocześnie pozostawały polskimi rezydentami podatkowymi (spełnienie przesłanki posiadania centrum interesów życiowych w Polsce). Wysokie kwoty wolne od podatku obowiązujące w Belgii i Holandii i Niemczech skutkują  tym, że większość osób pracujących za granicą będzie zmuszona zapłacić wyższy podatek w Polsce.

Przykład

Pan Jan pracujący sezonowo w agencji pracy tymczasowej w Holandii uzyskał dochód po przeliczeniu na złote w wysokości 40.000,00 zł. Trzy czwarte tej kwoty dochodu byłoby objęte obowiązującą w Holandii kwotą wolną od podatku, a zastosowanie ulgi abolicyjnej oznaczałoby zwolnienie tej części dochodu także z polskiego podatku mimo posiadania w Polsce rezydencji podatkowej.  Niestety od 1 stycznia 2021 roku nie będzie już takiej możliwości. Pan Jan będzie musiał zapłacić w Polsce podatek PIT według właściwej stawki od kwoty wolnej w Holandii. mówiąc inaczej, polski fiskus zabierze Panu Janowi należny podatek od kwoty ok. 30.000 zł.

Co to jest rezydencja podatkowa i dlaczego jest tak ważna w kontekście likwidacji ulgi abolicyjnej?


Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania (rezydencję) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Dla określenia rezydencji wystarczające jest spełnienie tylko jednego z ww. warunków. Natomiast kluczowym dla ustalenia rezydencji jest miejsce położenia centrum interesów osobistych i gospodarczych.

Centrum interesów osobistych może się znajdować w kraju, w którym osoba mieszka i osiąga przychody tj. tam, gdzie pracuje. Należy też zwrócić uwagę na to, gdzie znajdują się najbliżsi członkowie jego rodziny, w jakim banku mamy rachunek bankowy (Polski czy zagraniczny).
Ustalenie właściwej rezydencji jest niezwykle ważne dla podatnika z uwagi, że to w tym kraju będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. A to będzie rodzić konieczność zapłaty podatku od całości osiągniętych dochodów.

Jednym ze sposobów uniknięcia wyższego wyższego opodatkowania wynikającego ze zmian w uldze abolicyjnej jest zadbanie o odpowiednią rezydencję podatkową, co nie zawsze jest takie proste. Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie zapłaty podatku w Polsce będzie całkowite przeniesienie 'ośrodka interesów życiowych' za granicę. W szczególności osiedlenie się tam na stałe, przeniesienie rodziny, likwidacja rachunku bankowego w Polsce czy zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Pytanie ile osób zdecyduje się na takie posunięcie. Czy skutek będzie odwrotny od zamierzonego i Polska na stałe utraci rzeszę zaradnych i uczciwych obywateli? Czas pokaże.


Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku niekorzystnie wpłyną na osoby zarabiające za granicą i rozliczające się obecnie metodą proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia). Dlatego warto nie ryzykować i powierzyć rozliczenie z polskim urzędem skarbowym firmie, która posiada doświadczenie w rozliczeniach dochodu uzyskanego za granicą. Nasza firma od dwóch dekad pomaga Polakom w rozliczeniach podatków za granicą. Aby uniknąć ewentualnych błędów przy sporządzaniu rozliczenia dla polskiego urzędu skarbowego, zachęcamy Was do skorzystania z naszej usługi 'Kalkulacja PIT' - nasi specjaliści sporządzą dla Państwa profesjonalną, opartą na aktualnych przepisach prawa, kalkulację PIT dla polskiego fiskusa.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ