POLTAX - BIURO DORADCZE - WARSZAWA +48 22 632 38 38   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%
 • Szybkie zwroty podatkuPracujesz lub pracowałeś w Holandii? Masz prawo do otrzymania dodatku zdrowotnego Zorgtoeslag. Pomożemy Ci go uzyskać!

W związku ze zmianą ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, od 1 stycznia 2007 roku każda osoba pracująca w Holandii ma obowiązek wykupienia pakietu ubezpieczenia zdrowotnego. Pakiet ten obejmuje podstawowy zakres usług medycznych i najczęściej wykupuje go pracodawca. Prawie wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii mogą starać się o jego dofinansowanie - czyli tzw. Zorgtoeslag.

Osoba chcąca otrzymać Zorgtoeslag za rok 2021 musi spełniać kilka warunków:

 • minimalny wiek 18 lat,
 • dochody nie mogą przekraczać ustalonego progu na każdy rok podatkowy,
 • wykupienie holenderskiego ubezpieczenia (polis).

Wysokość dodatku zdrowotnego uzależniona jest od osiąganego dochodu brutto oraz tego czy w danym roku osoba była w związku małżeńskim.

Za rok 2021, maksymalna kwota Zorgtoeslag wynosi:

 • 107 euro / miesiąc, w przypadku osób nie będących w związku małżeńskim,
 • 207 euro / miesiąc, w przypadku małżonków.

Mogą ją uzyskać te osoby, których całkowity dochód brutto uzyskany w Holandii i pozostałych krajach, w roku 2020, nie przekroczy kwoty 30 481 euro. W przypadku małżonków całkowity dochód brutto nie może przekroczyć kwoty 38 945 euro.

Aby otrzymać Zorgtoeslag dla współmałżonka musi on mieć również opłacone ubezpieczanie zdrowotne w Holandii. W przypadku małżeństw wypłacana jest tylko jedna wspólna kwota dofinansowanie dla obojga małżonków.

O dofinansowanie do ubezpieczenia należy wystąpić do najbliższego urzędu skarbowego. Czas oczekiwania na decyzję urzędu jest zależny od daty złożenia wniosku. Jeżeli wniosek znajdzie się w Urzędzie do 01.04.2022 roku jest szansa szybszego otrzymania decyzji wstępnej i uniknięcia długiego oczekiwania na ostateczną decyzję.

Dodatek zdrowotny może być wypłacany na dwa sposoby:

 • zaliczkowo w trakcie trwania danego roku, w miesięcznych ratach wypłacanych około 20 dnia każdego miesiąca,
 • jednorazowo po zakończeniu roku za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

Jeżeli we wniosku nie została zaznaczona data zakończenia pracy, wypłaty Zorgtoeslag są automatycznie przedłużane. W związku z tym należy pamiętać, aby w przypadku zakończenia zatrudnienia na terenie Holandii poinformować Belastingdienst, aby kolejne dopłaty zostały wstrzymane.

Zasiłek zdrowotny w Holandii – Zorgtoeslag w pigułce

 • O zasiłek ubiegać się może każdy, kto mieszka w Holandii.
 • By go otrzymać, należy mieć wykupione w Holandii ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe.
 • Wniosek o zasiłek Zorgtoeslag składa się tylko raz, kolejne co roku przyznawane są automatycznie.
 • O zasiłek zdrowotny można ubiegać się wraz ze swoim partnerem fiskalnym.
 • Zorgtoeslag może być zgłaszany na rok obecny lub maksymalnie rok wstecz.
By uzyskać zasiłek Zorgtoeslag potrzebne są następujące dokumenty:
 • wypełniony i podpisany komplet dokumentów (pobierasz z naszej strony lub wysyłamy do Ciebie);
 • kopia Jaaropgavu/Salarisów za obecny oraz poprzedni rok;
 • kopia holenderskiej polisy ubezpieczeniowej (jeśli nie jesteś w stanie jej uzyskać, możesz wysłać do nas dane firmy ubezpieczeniowej, a my zrobimy to za ciebie);
 • kopia dowodu osobistego.

Komplety druków o dodatek zdrowotny z Holandii Zorgtoeslag do pobrania:

Pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę skorzystać z zasiłku Zorgtoeslag, nie mając obywatelstwa holenderskiego?

Tak, Mieszkańcy UE dostają automatyczne zezwolenie na pobyt w innym kraju Unii Europejskiej. W tym przypadku wystarczy że osoba chcąca uzyskać świadczenie jest pełnoletnia i płaci obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

2. Czy ubezpieczenia zdrowotne w Holandii są obowiązkowe?

Tak. Od 01.01.2006 roku w Holandii wszedł przepis obowiązkowego, indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego, które musi wykupić w jednej z prywatnych firm każda osoba pracująca i mieszkająca na stale w NL. Płacąc Ubezpieczenie zdrowotne, możesz starać się o zasiłek zdrowotny.

3. Czy istnieje możliwość ubiegania się o zasiłek zdrowotny ze współmałżonkiem?

Oczywiście. Współmałżonek może być partnerem fiskalnym, z którym możesz się ubiegać o zasiłek. Twoim partnerem fiskalnym może być również osoba, z którą zgłosiłeś się do rozliczenia nadpłaconego podatku.

4. Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego?

Wniosek składać należy tak szybko, jak to możliwe, czyli np. momencie wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Jednak lepiej jak wniosek trafi do urzędu do 01.04.2021 roku. Wówczas można szybciej otrzymać decyzję wstępną i uniknąć długiego oczekiwania na decyzję ostateczną. Wniosek o przyznanie zasiłku Zorgtoeslag musi być dostarczony do holenderskiego urzędu maksymalnie do 01.09 roku następnego. Czyli np. za rok 2020 do 01.09.2021 r.

5. Jeżeli pracowałem w Holandii tylko przez miesiąc, to czy mogę otrzymać dodatek zdrowotny?

Tak. O dodatek zdrowotny może ubiegać się każdy, kto pracował w Holandii minimum jeden miesiąc kalendarzowy, liczony od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca (np.: od 01.01.2021 do 31.01.2021). Pod warunkiem, że w tym okresie miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Dodatek zdrowotny nie należy się osobie, która pracowała np.: od 15.01.2021 do 16.02.2021 lub od 02.01.2021 do 03.02.2021. Dla osób, które pracowały tylko przez miesiąc nasza prowizja wyniesie tylko 40 EURO brutto.

Prowizja

Wysokość prowizji za przygotowanie i wysłanie wniosku o dodatek zdrowotny Zorgtoeslag w Holandii wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 70 EURO netto.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, na temat któregokolwiek z zasiłków, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Napisz do nas lub zadzwoń.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ