POLTAX - BIURO DORADCZE - WARSZAWA +48 22 632 38 38   facebook   kontakt
  • Istniejemy od 1999 roku
  • Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%
  • Szybkie zwroty podatkuRozliczenie wspólne - można odzyskać nawet do 2000 euro

Pracując w Holandii warto się rozliczyć wspólnie z niepracującą małżonką lub konkubentem/konkubiną. Za ostatni rok osoba ta może dostać prawie 2000 euro! Co ważne, o tzw. 'rozłąkowe' można starać się do pięciu lat wstecz.

Holandia płaci Polakom rozłąkowe?

Pan Wojciech pracował w 2008 r. w Holandii i zapłacił 3000 euro podatku. Po rozliczeniu się z tamtejszym fiskusem otrzymał zwrot w wysokości 1000 euro. Z tytułu 'rozłąkowego' (Heffingskorting) może uzyskać jeszcze dodatkowo 2000 euro. Wszyscy w Polsce błędnie uważają, że są to pieniądze w zamian za rozłąkę z rodziną - rozłąkowe jest tymczasem ulgą podatkową, która daje możliwość zwrotu potrąconego w Holandii podatku w rozliczeniu wspólnym z 'partnerem fiskalnym'.

Kto może zostać partnerem fiskalnym?

Partnerem fiskalnym może stać się wyłącznie współmałżonek, konkubent/konkubina, którzy uzyskali niskie dochody w Polsce lub wcale ich nie posiadają. O tym, kto jest partnerem fiskalnym decyduje fakt posiadania wspólnego gospodarstwa domowego.

Status partnera fiskalnego automatycznie uzyskuje współmałżonek. Może nim być również inna, osoba, zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy pod tym samym adresem co podatnik przez minimum 6 miesięcy i razem z nim prowadząca gospodarstwo domowe (konkubent/konkubina).

Konkubent/konkubina oprócz zameldowania pod wspólnym adresem minimum przez 6 miesięcy w roku kalendarzowym muszą spełnić przynajmniej jeden z następujących warunków:

  1. Posiadanie wspólnego dziecka.
  2. Posiadanie wspólnej emerytury.
  3. Oboje są współwłaścicielami domu, mieszkania.
  4. Notarialnie potwierdzony związek o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

W każdym wypadku partner fiskalny musi być pełnoletni (18 lat).

Dochód 'loon' osoby pracującej w Holandii musi wynosić minimum 10 000 euro brutto a podatek minimum 800 euro. Są to niezbędne warunki. Z kolei osoba, która będzie partnerem fiskalnym nie może zarobić więcej niż równowartość 3200 euro w roku 2016, 3000 euro w latach 2017, 2018 i 2019, 2800 euro w roku 2020. Dodatkowo od roku 2015 wspólny dochód musi w 90% pochodzić z Holandii i należy go potwierdzić na urzędowym formularzu UE/WE.. Przepisy są więc najbardziej korzystne dla osób, które dużo zarabiają w Królestwie Niderlandów, a ich partner/ka w Polsce osiąga bardzo niskie dochody bądź nie zarabia wcale.

Przykład 1. Nasz klient zarobił w 2020 roku 18 000 euro brutto. Tymczasem jego żona nigdzie nie pracowała. Małżonka dostanie zatem maksymalną kwotę zwrotu nadpłaconego przez męża podatku, tj. 2 711 euro. Gdyby ta pani miała dochody w Polsce lub innym kraju, kwota ta byłaby proporcjonalnie niższa. Jeśli zarobiłaby więcej niż 3000 euro - nie dostałaby nic.

Przykład
2. Nasz Klient zarobił w Polsce 2000 zł (czyli około 500 euro), w Holandii 21000 euro, a jego żona zarobiła w Niemczech 1500 euro to ich łączne dochody wyniosły 23000 euro. Dochód w Holandii wyniósł zatem ponad 90% łącznych zarobków i tym samym kwalifikują się do pełnej ulgi podatkowej, w tym również do uzyskania Rozłąkowego.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Dla osoby, z którą chcemy się wspólnie rozliczyć należy postarać się o SOFI (BSN) Numer (odpowiednik polskiego NIP-u). Samemu trzeba posiadać natomiast Jaaropgaaf pdf_icon (101.1 KB) (kartę podatkową wystawianą przez pracodawcę). Zgłaszając rozliczenie za pośrednictwem naszego biura nie musisz się o to martwić - wystąpimy o numer SOFI Twojego partnera fiskalnego automatycznie. Usługa ta jest bezpłatna.

Po uzyskaniu SOFI (BSN) Numer dla partnera można w holenderskim urzędzie Belastingdienst składamy zeznanie roczne z uwzględnieniem ulgi 'rozłąkowej'. Wszelkich dodatkowych informacji na temat ulgi rozłąkowej można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 632 38 38.

Czy należy mi się ulga rozłąkowa?

Jeżeli chcesz sprawdzić czy należy Ci się ulga rozłąkowa. Prosimy do nas napisać e-maila. Na podstawie analizy uzyskanych informacji oraz Jaaropgavepdf_icon (101.1 KB) dokonamy dla Państwa wstępnej, bezpłatnej oceny wysokości zwrotu podatku, w której 'rozłąkowe' jest tylko jednym z licznych odliczeń. O zwrot z tytułu ulgi można starać się do pięciu lat wstecz. Oznacza to, że nie stracił pieniędzy ten, kto już się rozliczył, a o 'rozłąkowym' dowiedział się dopiero teraz.

Przed złożeniem zeznania podatkowego warto sprawdzić czy biuro, któremu zlecamy rozliczenie podatku z Holandii uwzględnia ulgę rozłakową w swoim rozliczeniu. Niestety wiele biur nie robi takich rozliczeń ponieważ przygotowanie rozliczenia z ulgą wymaga dodatkowego nakładu pracy (tzw. rozliczenie pełne na papierze) oraz specjalistycznej wiedzy. Dlatego przed podjęciem decyzji, komu oddamy swoje rozliczenie prosimy dokładnie zapoznać się z ofertą biura i wypytać czy przygotowane zostanie rozliczenie wspólne. Nasze biuro zawsze wykorzystuje wszystkie możliwe do uzyskania ulgi, w tym również ulgę rozłąkową.

Jak wyrobić dla partnera fiskalnego SOFI Numer?

Zgłaszając rozliczenie podatku z Holandii za pośrednictwem naszego biura nie musisz się o to martwić - wystąpimy o numer SOFI Twojego partnera fiskalnego automatycznie. Usługa ta jest bezpłatna.

Maksymalne wysokości rozłąkowego

Rok podatkowy Partner fiskalny urodzony przed 01-01-1963


2017 2.054,00 euro
2018 2.265,00 euro
2019 2.477,00 euro
2020
2.711,00 euro
2021 2.837,00 euro


Redukcja rozłąkowego w latach 2009-2024

Od roku 2009 rozłąkowe podlega corocznej redukcji aż do jego całkowitego wycofania od 2024 roku dla części podatników. Corocznie przez kolejnych 15 lat ulga jest redukowana o 6,67%.

W 2021 roku ulga rozłąkowa (heffingskorting) po systematycznym zmniejszaniu się wynosi maksymalnie 379 €.

W roku 2024 wygaśnie powszechna ulga podatkowa dla najmniej zarabiającego partnera (tzw. algemene heffingskorting minstverdienende partner). Dlatego, począwszy od roku 2009, urząd podatkowy rozpoczął redukcję tej ulgi. To, czy będziesz mieć do czynienia z tą redukcją, uzależnione jest od wieku najmniej zarabiającego partnera.

W poniższej tabeli zaznaczono wysokość maksymalnej kwoty, która może zostać wypłacona. Jest ona zależna od należnego podatku twojego partnera fiskalnego.


Tabela redukcji powszechnej ulgi podatkowej Heffingskorting. W pierwszej kolumnie po lewej stronie zamieszczono lata rozliczeniowe. W kolejnych kolumnach przedstawiono kwoty ulgi dla osób urodzonych przed rokiem 1963 oraz dla osób urodzonych po roku 1962. Źródło: Belastingdienst.nl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ