POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
 • Zaufaj doświadczonym ekspertomPracujesz lub pracowałeś w Holandii? Masz prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego tzw. Kinderbijslag. Pomożemy Ci go uzyskać!

O zasiłek rodzinny - Kinderbijslag mogą się ubiegać wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii, których pracodawca odprowadza składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne. Holenderski zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia i nadal uczą się.

 • O holenderski zasiłek rodzinny można starać się za rok obecny oraz rok wstecz.
 • Aby uzyskać zasiłek, nie trzeba być w związku małżeńskim. Wniosek o wsparcie można złożyć również w przypadku, gdy ktoś jest po rozwodzie lub w separacji.
 • O zasiłek możne się ubiegać tylko jeden z rodziców i można go pobierać tylko w jednym kraju UE.
 • Wysokość zasiłku uzależniona jest od liczby, wieku dzieci oraz roku, za który chcemy uzyskać zasiłek.

Prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii rozpatrywane jest standardowo 4 kwartały wstecz od momentu złożenia wniosku. Po przyznaniu prawa, zasiłek wypłacany jest co kwartał, na wskazane konto bankowe w Polsce lub dowolnym kraju.

Kwota wypłaty Kinderbijslag, jest zależna od wieku oraz liczby dzieci. Należy się jednak za te kwartały, w czasie, których osoba wnioskująca o zasiłek przebywała w pracy w Holandii pierwsze 14 dni każdego kwartału, czyli 02-14 stycznia, 01-14 kwietnia, 01-14 lipca oraz 01-14 października. Istnieje możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego za miesiąc drugi i trzeci danego kwartału, ale decyzje podejmuje urząd.

W roku 2021 kwota zasiłku rodzinnego w Holandii wynosi pomiędzy 224,87 a 321,24 euro za kwartał, na każde dziecko.

Osoby, które pobierają zasiłek w Polsce mogą starać się o zasiłek w Holandii, jednak po otrzymaniu decyzji pozytywnej będą musiały oddać całość zasiłku pobranego w Polsce.

Aby ubiegać się o przyznanie Kinderbijslag należy spełniać wszystkie poniższe warunki:

 • mieć zapłacone składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne - tzw. Premie Volksverzekeringen, w pierwszym dniu kwartału, za który chcemy ubiegać się o zasiłek,
 • mieć na utrzymaniu dzieci uczące się w wieku poniżej 18 lat,
 • w razie potrzeby móc udowodnić ponoszone koszty utrzymania dzieci (paragony, faktury, rachunki itp.).

Uwaga: Po przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, urząd SVB wymaga powiadamiania go w terminie do 4 tygodni o istotnych zmianach zachodzących odnośnie sytuacji rodzinnej, gdyż może to mieć wpływ na wysokość lub prawo do otrzymywania zasiłku.

By uzyskać zasiłek rodzinny z Holandii potrzebne są następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany komplet dokumentów (pobierasz z naszej stronypdf_icon (1 MB) lub wysyłamy do Ciebie)
 • kopia Jaaropgave (lub Salarisy);
 • unijne akty małżeństwa i urodzenia dzieci;
 • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy);
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu;
 • decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z ZUS);
Komplet druków o zasiłek rodzinny z Holandii Kinderbijslag - pobierz tutajpdf_icon (1 MB)

Pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny gdy dziecko przebywa w Polsce.

Tak. W trakcie pobierania zasiłku Twoje dzieci mogą mieszkać w Polsce.

2. Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

O holenderski zasiłek rodzinny można starać się za rok obecny oraz rok wstecz.

3. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek holenderski rodzinny?

Czas rozpatrzenia wniosku wynosi ok. 8 tygodni od otrzymania formularzy przez zagraniczny urząd.

4. Posiadam tylko polskie akty małżeństwa oraz urodzenia dzieci. Czy konieczne jest potwierdzenie notarialne tłumaczenia na angielski?

Najlepszym rozwiązaniem jest załączenie aktów „unijnych” - czyli wydawanych przez urzędy z polskimi i angielskimi napisami. Jeśli nie masz takiego aktu, wystarczy zwykłe tłumaczenie, bez konieczności ponoszenia przez Ciebie dodatkowych kosztów związanych z usługami tłumaczy przysięgłych.

5. W jaki sposób otrzymam pieniądze z zasiłku?

Zasiłki rodzinne są wypłacane na konta złotówkowe (przelew w złotówkach). Jest to najkorzystniejszy dla klienta sposób przekazania pieniędzy. Posiadacz konta złotówkowego nie musi płacić za przelew.

Prowizja

Wysokość prowizji za przygotowanie i wysłanie wniosku o zasiłek rodzinny w Holandii wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 89 EURO netto.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, na temat któregokolwiek z zasiłków, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Napisz do nas lub zadzwoń.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ