POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
  • Istniejemy od 1999 roku
  • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
  • Zaufaj doświadczonym ekspertomPrzed wypełnieniem formularza proponujemy zapoznać się z POMOCĄ.
Dane opatrzone znakiem * muszą zostać wypełnione
Twoje dane podatkowe
Pobyt i dochody w Niemczech
* Wybierz rok podatkowy:
* Bruttoarbeitslohn (suma zarobków brutto):  €
* Lohnsteuer: (PODATEK)  €
* Solidaritätszuschlag: (PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY)  €
* Kirchensteuer: (PODATEK KOŚCIELNY)  €
Klasa podatkowa - Steuerklasse/Faktor
* Czy byłeś/aś zameldowny/a w Niemczech:      
Klasa podatkowa - Steuerklasse/Faktor:
Swoją klasę podatkową znajdziesz po lewej stronie w środkowej części karty podatkowej (szukaj pozycji Steuerklasse/Faktor).
 I
 II
 III
 IV
 V
 VI
Dochody w Polsce
* Dochody w Polsce:  PLN
* Okres pobytu w Niemczech: (W wybranym roku podatkowym)  poniżej 183 dni
 powyżej 183 dni
Dojazdy do pracy w Niemczech z miejsca zamieszkania do miejsca pracy
* Odległość w jedną stronę:  km
* Ilość przejazdów:
Przejazdy do domu w Polsce
* Podróże do domu odbywały się:
Odległość w jedną stronę:  km
Ilość przejazdów:
Dzieci na utrzymaniu podatnika niepełnoletnie lub do 27 lat uczące się lub bezrobotne
* Liczba dzieci:
Dane osobowe podatnika
* Imię:
* Nazwisko:
* Data urodzenia (dd-mm-rrrr):
* Stan cywilny:
* Zawód wykonywany za granicą:
* Telefon kontaktowy:
* E-mail:
*SKANY LUB ZDJĘCIA KART PODATKOWYCH
Dołącz skany lub zdjęcia kart podatkowych z danego roku podatkowego. Dzięki temu dokładniej wyliczymy Twój zwrot podatku. Nie masz skanera? Zrób wyraźne zdjęcie telefonem komórkowym.
(karty podatkowe Lohnstuerbescheinigung od wszystkich pracodawców)
(dopuszczone formaty: jpg, png, pdf, rar, zip, maksymalny rozmiar: 10MB)
DANE WSPÓŁMAŁŻONKA
* Dochody w Polsce:  PLN
Bruttoarbeitslohn (suma zarobków brutto w Niemczech):  €
Lohnsteuer: (PODATEK w Niemczech)  €
Solidaritätszuschlag: (PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY w Niemczech)  €
Kirchensteuer: (PODATEK KOŚCIELNY w Niemczech)  €
 1) Niniejszym akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Doradcze Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17 jako Administratora danych moich danych osobowych, przekazanych w niniejszym formularzu elektronicznym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celu krótkotrwałego przetwarzania, w celu ustalenia podstaw do zawarcia przyszłej umowy, w szczególności ustalenia czy przysługuje mi niedopłata podatku lub zwrot podatku dochodowego zapłaconego poza obszarem Polski oraz zasiłek zdrowotny lub rodzinny przysługujący poza obszarem Polski (cel przetwarzania). Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższym zakresie przez podmioty współpracujące z Administratorem, w związku z w/w celem przetwarzania,
2) Zostałem poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie w/w zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celu opisanym powyżej, nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy z Administratorem, lub upływu 364 dni w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej, a także o przysługującym mi prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej skutkowałoby brakiem możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej. Rozumiem, że moje dane osobowe Administrator może ujawnić tylko zaufanym odbiorcom, jak firmy współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywania rozliczeń podatków i zasiłków zagranicznych oraz firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować przez e-mail: biuro@poltax.waw.pl lub pisząc na adres pocztowy Administratora.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ