odzyskujemy podatki
Mieszkałeś lub pracowałeś za granicą?
Próbujesz odzyskać nadpłacony podatek?
Wypełnij poniższy formularz a pomożemy Ci w tym.
----- BEZ ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW -----
Oddzwonimy lub wyślemy e-maila

*Imię:
*Nazwisko:
*Telefon:
*E-mail:
*Usługa:
Uwagi:
Akceptuję ...
 1) Akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Doradcze Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17 jako Administratora danych osobowych, przekazanych w niniejszym formularzu elektronicznym, e-mailu i/lub osobiście, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), w celu krótkotrwałego przetwarzania, w celu ustalenia podstaw do zawarcia przyszłej umowy, w szczególności ustalenia czy przysługuje mi niedopłata podatku lub zwrot podatku dochodowego zapłaconego poza obszarem Polski oraz zasiłek zdrowotny lub rodzinny przysługujący poza obszarem Polski (cel przetwarzania). Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych w powyższym zakresie przez podmioty, współpracujące z Administratorem, w związku z w/w celem przetwarzania,
2) Zostałem poinformowany, że dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej przeze mnie w/w zgody, w siedzibie Administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, w celu opisanym powyżej, nie dłużej niż do dnia zawarcia umowy z Administratorem, lub upływu 180 dni w zależności od tego, która z tych okoliczności wystąpi wcześniej, a także o przysługującym mi prawie dostępu do danych i ich sprostowania, prawie skargi do organu nadzorczego lub sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, żądania usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także o tym, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie tych danych lub niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie wskazanym powyżej skutkowałoby brakiem możliwości realizacji celu przetwarzania wskazanego powyżej.
Więcej informacji o rozliczeniach na: Poltax Zwrot podatków