POLTAX - BIURO DORADCZE - WARSZAWA +48 22 632 38 38   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Tylko u nas z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny rabaty do 20%
 • Szybkie zwroty podatkuPromocja online - rozliczenie o 15% taniej

Chcesz rozliczyć podatek z Belgii o 15% taniej? Wypełnij krótki  formularz a prześlemy Ci druki oraz umowę z obniżoną prowizją.

Jeżeli pracujesz lub pracowałeś legalnie w Belgii, to masz obowiązek rozliczenia się w belgijskim urzędzie skarbowym

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Belgii oraz, za którą pracodawca odprowadzał podatek. Nasze biuro stosuje maksymalne odpisy podatkowe, aby Klient mógł otrzymać maksymalny zwrot podatku belgijskiego. Przykładem może być wspólne opodatkowanie małżonków, mimo że jedna z osób mieszka w Polsce lub dodatek na dzieci do 18 lat oraz inne ulgi. Rozliczamy również pracowników oddelegowanych z Polski do Belgii. Do końca 2022 roku możemy rozliczyć dochód osiągnięty w 2019 roku.

W Belgii stosowane są następujące stawki podatku:

W Belgii obowiązuje pięć stawek podatkowych uzależnionych od wysokości uzyskanego w ciągu roku dochodu. Określone są one procentowo i wynoszą 25, 30, 40, 45 i 50 proc. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania, do której stosuje się progresywne stawki podatkowe. Niektóre dochody, takie jak dywidendy, podlegają opodatkowaniu w odrębnym trybie, chyba że korzystniejsze dla podatnika jest ich opodatkowanie łączne z całością dochodów.

Wymagane dokumenty do ubiegania się o zwrot podatku belgijskiego.

Podstawą do złożenia zeznania podatkowego i tym samym uzyskania zwrotu z urzędu skarbowego są dokumenty podatkowe, które uzyskuje się od pracodawcy. Zalicza się do nich Lonnfiche. pdf_icon (25.5 KB)

Niezbędne będzie również dołączenie zaświadczenia o zameldowaniu oraz unijny (tłumaczony) akt małżeństwa dla osób, które:

 • rozliczają się w Belgii po raz pierwszy;
 • zmieniły stan cywilny.

Dodatkowo do rozliczenia podatkowego z Belgii należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Podatek belgijski można odzyskać do dwóch lat po zakończeniu pracy w Belgii. Końcowa data rozliczenia podatku belgijskiego to 30 czerwiec.

I tak dla przykładu, aby rozliczyć się za 2021 rok można dokonać rozliczenia podatku elektronicznie do 30 czerwca 2022 roku (dotyczy tylko osób na stałe zameldowanych w Belgii, które mają nadany National Numer). Po tym terminie, rozliczenie za 2021 rok oraz inne lata, a więc 2020 i 2019 - dokonywane są na formularzach rozliczeniowych, które klient powinien zamówić w belgijskim urzędzie podatkowym. Formularz zamawia się tylko i wyłącznie na adres belgijski i może to być adres miejsca czasowego zamieszkania klienta w Belgii lub też adres pracodawcy. Formularze nie są wysyłane do Polski lub innego kraju poza Belgią.

Data zwrotu podatku

Zeznanie podatkowe wysłane elektronicznie, a więc do 30 czerwca danego roku rozliczeniowego, zwrot podatku następuje do 90 dni od daty wpływu zeznania podatkowego. Jednak w przypadku dodatkowych pytań z Urzędu Podatkowego, zwrot podatku może się wydłużyć.

Zeznanie podatkowe wysyłane na formularzu

Jeżeli wysłane zostanie zeznanie podatkowe przed 30 czerwca 2022 r. (za rok rozliczeniowy 2021) to w miesiącu lipcu 2022 r. Klient otrzyma pismo/decyzję z Belgijskiego urzędu. Zwrot podatku następuje po dwóch miesiącach, a więc około października 2022 r. na wcześniej wskazany numer konta bankowego klienta.

Ulgi

Rozliczając podatek za naszym pośrednictwem można powiększyć kwotę wolną od podatku, a tym samym uzyskać wyższy zwrot podatku z Belgii. Zawsze, jeżeli to możliwe, staramy się uwzględnić takie ulgi jak:

 • dodatek na żonę niepracującą lub mało zarabiającą
 • dodatek na dzieci do lat 18
 • dodatek na żonę, która jest zakwalifikowana do trwałego inwalidztwa lub niepełnosprawna*
 • dodatek na dzieci specjalnej troski, niepełnosprawne lub ze stwierdzonym trwałym inwalidztwem*

*Należy dołączyć kopię decyzji

Powyższe ulgi wpływające na wyższy zwrot podatku z Belgii przysługują osobom, których dochód z Belgii stanowi co najmniej 75% dochodu uzyskanego ze wszystkich krajów w danym roku podatkowym. Powyższe dotyczy również rozliczenia wspólnego z współmałżonkiem, który również pracował w Belgii.

Urząd belgijski dla rezydentów podatkowych (spełniających powyższą zasadę 75%) przygotował szereg dokumentów, które również mogą wpłynąć na wysokość kwoty zwrotu:

 • Zaświadczenie o dochodach bescheinigung EU/EWR - Jeśli współmałżonek pracował w Belgii w danym roku podatkowym, także musi załączyć zaświadczenie o dochodach EU/EWR.
 • Zaświadczenie potwierdzające edukację dziecka (dotyczy tylko dzieci pełnoletnich) - Zaświadczenie jest wymagane tylko wtedy, gdy dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem, co osoba rozliczana.

Rozliczając się za pośrednictwem naszego biura masz pewność, że uwzględniane są wszelkie możliwe ulgi, mające znaczny wpływ na wysokość otrzymanego zwrotu podatku z Belgii. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które już od wielu lat pozwalają nam odzyskiwać dla naszych klientów najwyższe na rynku zwroty podatku z Belgii.

Średni zwrot podatku z Belgii wynosi 943 euro!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ