POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
 • Zaufaj doświadczonym ekspertomCzy zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdemu pracownikowi?

Zwrot podatku przysługuje osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na podatek (Lohnsteuer) w zawyżonej kwocie. Może ona się zatem ubiegać o zwrot nadpłaconego podatku.
Ponadto istotne jest, czy dana osoba może podlegać tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech, a taki przypadek zachodzi, gdy:

 • pracownik ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa tam nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy - okres ten nie koniecznie musi zamykać się w obrębie jednego roku kalendarzowego - wystarczy 6 miesięcy w ogóle (krótkie przerwy typu urlop, wyjazd na święta, nie są traktowane jako przerwanie ciągłości pobytu) Jeżeli jest spełnione kryterium pobytu ponad 6 miesięcy, to składanie zeznania podatkowego jest możliwe bez względu na wysokość dochodów poza granicami Niemiec.
 • jeżeli natomiast pracownik nie może wykazać, że przebywał w Niemczech nieprzerwanie przez przynajmniej 6 miesięcy, to może składać zeznanie podatkowe, jeżeli jego dochody poza granicami Niemiec nie przekraczają limitu 8181 EUR (16362 EUR razem z małżonkiem).

Ile wynosi zwrot podatku?

Zależy to przede wszystkim od wysokości zarobków. Im więcej się zarabia, tym wyższe są zaliczki podatkowe odprowadzane do urzędu finansowego. Średni zwrot otrzymywany za pracę w Niemczech wynosi 1079 euro.

Wysokość odprowadzonego podatku obliczamy sumując kwoty Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag i Kirchensteuer wykazane na karcie lub zaświadczeniu podatkowym. Wpływ na wysokość zwrotu ma również dochód w Polsce oraz indywidualna ocena sytuacji rodzinnej podatnika.

Niemiecki urząd skarbowy zwraca podatek nadpłacony, czego nie należy mylić z kwotą podatku odprowadzonego przez pracodawcę, który widnieje na dokumencie podatkowym. Osoby o niższych dochodach około 10.000 EURO w ciągu roku, mogą prawie zawsze oczekiwać zwrotu 100% podatku z Niemiec. Natomiast wysokość zwrotu podatku osób o wyższych dochodach zależeć będzie od sytuacji konkretnego podatnika, w szczególności jego sytuacji rodzinnej, możliwych do odliczenia ulg podatkowych, dochodów zagranicznych itp. Dlatego prosimy Państwa aby ostrożnie podchodzić do obietnic firm lub tzw. 'ekspertów podatkowych', którzy obiecują zwrot 100% bez analizy konkretnego przypadku Klienta.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku?

Należy złożyć zeznanie podatkowe we właściwym Urzędzie Finansowym w Niemczech i uzyskać tzw. Einkommensteuerbescheid (decyzję o wymiarze podatku dochodowego). Decyzję wydaje niemiecki urząd finansowy na wniosek pracownika (podatnika). W decyzji jest napisane, ile wynosi podatek należny oraz ile podatku należy się do zwrotu. Następnie pieniądze są przekazywane na konto bankowe pracownika (podatnika). Konto może być w dowolnym banku w Niemczech lub w Polsce. Na rozliczenie podatkowe w Niemczech jest 4 lata. Oznacza to, że np. w roku 2024 można składać zeznania podatkowe za lata 2023, 2022, 2021 oraz 2020.

Jakie dokumenty są konieczne?

Aby starać się o zwrot podatku dochodowego z Niemiec trzeba mieć dokument, z którego wynika, jakie były nasze zarobki roczne i ile podatku od nich zapłacono. Dokumentem tym jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung. Dokument podatkowy powinien wypełnić pracodawca i przekazać pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego.

Poza tym mogą być przydatne takie dokumenty jak zaświadczenie o stanie rodzinnym, kopie zameldowania z miejsca pobytu w Niemczech oraz kilka innych dokumentów zależnie od indywidualnej sytuacji pracownika i ulg podatkowych, o które się występuje. Dokumentowanie ulg ma znaczenie szczególnie w przypadku wyższych zarobków. Bardzo często (zwłaszcza, gdy pracownik nie był zatrudniony w Niemczech przez cały rok podatkowy) niemieckie urzędy finansowe żądają zaświadczeń o dochodach uzyskanych w tym samym roku w Polsce. Takie zaświadczenie musi być potwierdzone przez polski urząd skarbowy.

W jaki sposób otrzymam pieniądze po uzyskaniu zwrotu?

Niemiecki urząd przesyła zwrot podatku na nasze konto, następnie my robimy przelew na konto wskazane w formularzu. Można podać konto złotówkowe lub walutowe. Jeśli chcą Państwo zmienić numer konta w trakcie trwania zwrotu podatku, konieczny będzie kontakt z naszym biurem.

Jak długo się czeka na zwrot podatku?

Jako biuro, posiadamy status Steuerberatera - dzięki certyfikatowi niemieckiej izby podatkowej sprawy Klientów załatwiamy online, czyli o wiele szybciej niż rozliczenia papierowe innych biur.

Przeciętny czas oczekiwania licząc od chwili wysłania zeznania podatkowego do chwili otrzymania pieniędzy na konto wynosi około 3 miesięcy. Często zdarza się jednak, że formalności przebiegają znacznie szybciej tylko 2 - 3 tygodnie, albo przeciągają się do 6 miesięcy i dłużej. Zależy to przede wszystkim od urzędu finansowego (praktycznie nie istnieje ustawowy termin, w którym urząd musi wydać decyzję). Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później, niż po upływie określonego czasu - gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień.

Z naszej strony nie jesteśmy zatem w stanie zagwarantować, że zwrot podatku nie nastąpi później, niż po upływie określonego czasu - gwarantujemy natomiast, że dokumenty są przez nas opracowywane i wysyłane do urzędu bez opóźnień.

Kiedy możliwe jest wspólne rozliczenie z małżonkiem?

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Polakom przysługuje prawo wspólnego rozliczenia podatkowego ze współmałżonkiem. Ta korzystna zmiana bardzo ułatwia uzyskanie wysokiej kwoty podatku do zwrotu, zwłaszcza osobom o wyższych dochodach. Nie jest przy tym konieczne, aby współmałżonek o niższych dochodach zamieszkiwał w Niemczech, tak jak to było przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Nie ma znaczenia także fakt, czy małżonkowie wspólnie rozliczają się w Polsce. Znaczenie mają natomiast następujące okoliczności:

 • małżonkowie nie mogą mieć ustanowionej rozdzielności majątkowej
 • jeżeli tylko jedno z małżonków pracowało w Niemczech ich wspólne dochody poza terenem Niemiec nie mogą być wyższe niż 9.000 EURO.

Czy złożenie zeznania podatkowego w Niemczech jest obowiązkowe?

W przypadku pracowników składanie zeznania podatkowego z reguły nie jest obowiązkowe, ale opłaca się to zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku. Są jednak przypadki, w których istnieje obowiązek złożenia zeznania i to bez względu, czy spodziewamy się zwrotu podatku czy nie.

Taka sytuacja występuje gdy:

 1. pracownik miał przyznany przez urząd skarbowy tzw. Steuerfreibetrag czyli kwotę wolną od podatku. Uwaga! Taka sytuacja niekiedy jest efektem działań pracodawcy, jeżeli z pracownikiem jest zawarta umowa o wynagrodzenie w wysokości netto, wówczas bowiem na obniżeniu podatku od płac korzysta pracodawca.
 2. pracownik miał przyznaną tzw. trzecią klasę podatkową Steuerklasse 3, która zakłada, że będzie miało miejsce wspólne rozliczenie z małżonkiem. Wówczas również obniżeniu ulega podatek od płac i pracownik korzysta na tym otrzymując więcej na rękę. Musi jednak złożyć zeznanie, żeby wykazać, iż był do tego uprawniony.
 3. osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec zawsze mają obowiązek złożenia tam rocznego zeznania podatkowego.
 4. osoby, które świadczyły na terenie Niemiec usługi na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce mogą zostać wezwane do złożenia tam rocznego zeznania podatkowego, choćby w celu ustalenia rezydencji podatkowej.

Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Niemczech powinni to zrobić do 31 lipca roku następnego.

Wezwanie nosi nazwę Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung i jest wysyłane automatycznie, jeżeli podatnik figuruje w bazie danych. Bywa, że takie wezwanie otrzymuje osoba, która wcale nie jest zobowiązana do składania zeznania, bo np. w ostatnim roku już nie pracowała w Niemczech. Jeżeli podatnik uważa, że nie jest zobowiązany do składania zeznania to powinien o tym powiadomić niemiecki urząd finansowy - najlepiej za naszym pośrednictwem.

WAŻNE! Absolutnie odradzamy ignorowanie takiej sprawy. Brak reakcji podatnika spowoduje wydanie decyzji podatkowej na podstawie szacunku. Taka decyzja uprawomocnia się w ciągu miesiąca od jej wydania i wówczas z punktu widzenia niemieckiego prawa podatkowego powstaje dług podatkowy, który podlega egzekucji przez organa celne na terenie całej Unii Europejskiej. Dlatego najprostszym sposobem uniknięcia problemów jest udzielenie odpowiedzi niemieckiemu urzędowi.

Czy dochody uzyskane w Niemczech muszę zgłosić w polskim urzędzie skarbowym?

Dochody uzyskane w Niemczech należy zgłosić polskiemu fiskusowi w zeznaniu rocznym, ale nie płaci się od nich podatku w Polsce. Powyższe wynika z tego, że pomiędzy Polską a Niemcami obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniapdf_icon (3 MB), która przewiduje, że dochody opodatkowane w jednym kraju są uwzględniane w drugim kraju na zasadzie tzw. 'odliczenia z progresją'.

Dochody uzyskane w Niemczech mogą wpłynąć na wysokość podatku jedynie wówczas, gdy podsumowanie dochodów z obu krajów spowoduje przekroczenie któregoś z polskich progów podatkowych. Wówczas może powstać konieczność dopłaty podatku od dochodów uzyskanych w Polsce. Aby uniknąć ewentualnych błędów przy sporządzaniu rozliczenia dla polskiego urzędu skarbowego, zachęcamy Was do skorzystania z naszej usługi 'Kalkulacja PIT' - nasi specjaliści sporządzą dla Państwa profesjonalną, opartą na aktualnych przepisach prawa, kalkulację PIT dla polskiego fiskusa czytaj więcej.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ