POLTAX ZWROT PODATKU WARSZAWA +48 507 333 209   facebook   kontakt
 • Istniejemy od 1999 roku
 • Szybkie i pewne zwroty podatku z zagranicy
 • Zaufaj doświadczonym ekspertomPracujesz lub pracowałeś w Niemczech? Masz prawo do otrzymania zasiłku Kindergeld. Pomożemy Ci go uzyskać! Sprawdź jakie to proste! Nie pobieramy żadnych opłat z góry!


Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld w pigułce

 • Prawo do otrzymania zasiłku mają osoby, których dziecko nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy.
 • O niemiecki zasiłek rodzinny można było starać się do 6 miesięcy wstecz.
 • Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego.
 • Od stycznia 2023 roku stawka Kindergeld na każde dziecko wynosi 250 euro*.
(*) - Jeżeli w Polsce pobierane jest świadczenie 800+ to zasiłek Kindergeld w Niemczech zostanie pomniejszony o wartość 800 zł i zostanie wypłacony tzw. dodatek dyferencyjny wyliczony wg. wzoru: 250 euro - 800 zł. Jeżeli rodzić mieszkający w Polsce z dziećmi nie pracuje to wypłacony zostanie cały zasiłek Kindergeld bez potrącenia 800+.

By uzyskać zasiłek rodzinny z Niemiec potrzebne są:

 • wypełniony i podpisany komplet dokumentów ( pobierasz z naszej strony pdf_icon lub wysyłamy do Ciebie)
 • unijne akty małżeństwa i urodzenia dzieci;
 • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi (z Urzędu Miasta i Gminy);
 • kopie dowodu osobistego lub paszportu;
 • decyzja o nieprzyznaniu zasiłku w innym państwie UE (z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej);
 • opcjonalnie: kopia umowy o pracę i kopia karty zameldowania z Niemiec.

Komplet druków o zasiłek rodzinny z Niemiec Kindergeld - pobierz tutajpdf_icon (4.2 MB)

Co to jest Kindergeld?

Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym (wypłacanym przez Niemiecki Urząd Rodzinny - Familienkasse) na dzieci mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce. To zasiłek wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki.

Zasiłek może być wypłacany od momentu zameldowania w Niemczech, maksymalnie jednak do 4 lat wstecz, od 01.01.2018 tylko do 6 miesięcy wstecz. Rodzice dziecka nie muszą być w związku małżeńskim (mogą być w separacji lub po rozwodzie).

Kindergeld można otrzymać zarówno na dzieci własne, ale także przysposobione lub dzieci współmałżonka. Muszą one jednak należeć do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

 • Osoba, która posiada zameldowanie na terenie Niemiec i prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe) lub pracuje legalnie jako osoba zatrudniona u pracodawcy.
 • Zasiłek na dzieci przyznawany jest na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia ich 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują.

Zasiłek Kindergeld na dzieci wynosi (od 2023r):

 • pierwsze, drugie i trzecie dziecko – 250 euro/mies;
 • czwarte i kolejne – 250 euro/mies.

Przyznany zasiłek na dzieci wypłacony zostanie wstecz od momentu zameldowania wnioskodawcy na terenie Niemiec (maksymalnie jednak do czterech lat wstecz) do dnia decyzji, a następnie, co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do uzyskiwania pieniędzy na dzieci.

Decyzja o przyznaniu zasiłku wydawana jest zazwyczaj w terminie od 2 do 12 miesięcy. Przez ten czas urząd może wysyłać zapytania odnośnie sytuacji rodzinnej. Należy zgłosić w urzędzie powrót do Polski, utratę pracy lub zameldowania w Niemczech. W innym przypadku Familienkasse może zażądać zwrotu nadpłaconego zasiłku.

Należy pamiętać, że Kindergeld wyklucza uzyskanie ulgi na dzieci przy rozliczeniu podatkowym w Niemczech. Oznacza to, że jeśli ktoś rozliczył się z Urzędem Skarbowym (Finanzamt) i otrzymał zwrot podatku powiększony o ulgę na dzieci, nie otrzyma już Kindergeld. W praktyce jednak dowiedziono, że pobieranie Kindergeld jest korzystniejsze niż stosowanie ulg dla dzieci przy zwrocie podatku.

Podwyższone wymagania przyznawania zasiłku od 2016 roku.

W ostatnim czasie znacznie wydłużył się okres oczekiwania na wypłaty Kindergeld. Urząd tłumaczy to zbyt dużą ilością wniosków, ponieważ praktycznie każdy kto pracował ponad 6 miesięcy w Niemczech mógł wystąpić o tamtejszy zasiłek niemiecki. Dlatego też zdecydowano o zaostrzeniu wymogów względem podatników.

Od stycznia 2016 roku wnioskodawcą będzie musiała być osoba posiadająca status nieograniczonego obowiązku podatkowego. Do złożenia wniosku niezbędne będzie zameldowanie na terenie Niemiec oraz podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (Steuer-Identifikations-Nummer). Można go otrzymać w Centralnym Urzędzie Federalnym (Bundeszentralamt für Steuern).

Jest też pozytywna strona zmian. Urząd informuje, iż razem z podwyższeniem wymagań kwota zasiłku będzie wzrastać w każdym następnym roku.

Dodatkowo Famielienkasse wprowadza specjalny miesięczny harmonogram wypłat zasiłku rodzinnego. Termin otrzymywania zasiłku będzie dyktował indywidualny numer Kindergeldnummer, który znajduje się na korespondencji z urzędu.

O kolejności wypłat będzie decydowała ostatnia cyfra Kindergeldnummer. W pierwszym tygodniu zasiłek otrzymają osoby, których numer kończy się cyfrą '0' i '1', w drugim i trzecim cyfrą od '2' do '7', a w czwartym tygodniu miesiąca '8' i '9'.

Dla przykładu: osoba, która posiada numer 001FK125691 otrzyma wypłatę Kindergeld na w pierwszym tygodniu miesiąca, a podatnik z numerem 001FK125639 w czwartym tygodniu miesiąca.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny gdy dziecko przebywa w Polsce.

Tak. W trakcie pobierania zasiłku Twoje dzieci mogą mieszkać w Polsce.

2. Czy mogę ubiegać się o niemiecki zasiłek rodzinny za lata poprzednie?

Od 1 stycznia 2018 roku możliwe jest pozyskanie Kindergeld tylko za 6 miesięcy wstecz.

3. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku o zasiłek rodzinny?

Czas rozpatrzenia wniosku wynosi ok. 8 tygodni od otrzymania formularzy przez zagraniczny urząd

4. Posiadam tylko polskie akty małżeństwa oraz urodzenia dzieci. Czy konieczne jest potwierdzenie notarialne tłumaczenia na angielski?

Najlepszym rozwiązaniem jest załączenie aktów 'unijnych' - czyli wydawanych przez urzędy z polskimi i angielskimi napisami. Jeśli nie masz takiego aktu, wystarczy zwykłe tłumaczenie, bez konieczności ponoszenia przez Ciebie dodatkowych kosztów związanych z usługami tłumaczy przysięgłych.

5. Czym zajmuje sie Familienkasse?

Familienkasse to Niemiecka Kasa świadczeń Rodzinnych, do której składany jest wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego w Niemczech - Kindergeld.

6. W jaki sposób otrzymam pieniądze z zasiłku?

Zasiłki rodzinne są wypłacane na konta złotówkowe (przelew w złotówkach). Jest to najkorzystniejszy dla klienta sposób przekazania pieniędzy. Posiadacz konta złotówkowego nie musi płacić za przelew

Prowizja

Wysokość prowizji za przygotowanie i wysłanie wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 89 EURO netto.

Komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o Kindergeld - pobierz tutajpdf_icon (4.2 MB)

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat zasiłku rodzinnego w Niemczech, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Napisz do nas lub zadzwoń.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. ZAMKNIJ